Werkwijze

Het begint voor ons altijd met een persoonlijk kennismakingsgesprek. Hierin komen twee belangrijke zaken aan de orde. Het bespreken van de bijzondere verdiensten en wie de aanvraag wil ondersteunen. Dit moeten tenminste vier personen zijn. Daarna maken wij een concreet plan. Na instemming van de initiatiefnemer toetsen wij het geheel bij het gemeentebestuur.

Is de indiening kansrijk dan voeren wij ons plan op een integere manier uit. Tijdens de uitvoering houden wij steeds persoonlijk contact over de voortgang.

Tenslotte, als alle voorbereidingen rond zijn, dienen wij de aanvraag in bij de burgemeester van de woonplaats voor wie het lintje wordt aangevraagd. De burgemeester geeft daarna advies aan de Commissaris van de Koning die het vervolgens met advies indient bij de minister van Binnenlandse Zaken via de Kanselarij in Den Haag.

Enige weken voor de Lintjesregen ontvangen wij  bericht of de aanvraag al dan niet door Z.M. de Koning wordt gehonoreerd.   

Bekijk hier de tarieven